AMI Enterprise Intelligence – Phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu trên internet cho doanh nghiệp

Các giải pháp AMI EI cho phép các doanh nghiệp khai thác tất cả sự phong phú của Dữ liệu lớn, nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới bằng cách tận dụng thông tin do Internet cung cấp,đưa dự đoán những thay đổi (trong môi trường cạnh tranh, công nghệ và luật pháp) và xác định các cơ hội phát triển mới.

Mô tả

ĐIỂM NỔI BẬT

Thu thập mục tiêu gồm hàng triệu nguồn web đa phương tiện bằng nhiều ngôn ngữ, mạng xã hội và các công cụ nội bộ

Tự động phân loại dữ liệu và tìm kiếm

Phát hiện các khái niệm mới nổi bằng cách sử dụng công cụ phân tích ngữ nghĩa, tìm kiếm theo khía cạnh phù hợp

Chủ đề thảo luận và luồng công việc xác thực cộng tác và tương tác

Biểu đồ xu hướng phân tích, thống kê ngôn ngữ và thông tin chi tiết mang tính đột phá

Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh dễ dàng hợp nhất và chia sẻ thông tin

Thu thập 24/7 hàng triệu nguồn web đa ngôn ngữ
Tự động lập chỉ mục / lọc / phân loại tất cả dữ liệu
Phân tích ý nghĩa & phát hiện các khái niệm mới nổi
Trang tổng quan linh hoạt và báo cáo có thể tùy chỉnh
Truyền tin phong phú qua cổng kênh tương tác và đáp ứng của công ty

Có 3 phương thức triển khai:
‘- Tại chỗ (trong hệ thống thông tin)
– Trong SaaS (trên các máy chủ bên ngoài, được cập nhật bởi Bertin IT)
– Trong trang web kết hợp / SaaS

Tiếp thị
Chiến lược & Bán hàng
Nghiên cứu và phát triển
Tạp vụ
Nhân sự
Pháp lý

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

Bertin

Xuất xứ

Pháp

Loại

Tự động

You've just added this product to the cart: