NĂNG LƯỢNG XANH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Năng lượng mặt trời

Những người tiên phong đầu tư điện mặt trời vô cùng hài lòng về điều này! Tiền điện hàng tháng giảm hẳn! Ngoài ra họ còn được trả thêm tiền do số chữ điện dư đẩy lên lưới từ phía Điện lực!

Công nghệ hiện nay có quá nhiều thay đổi và tiến bộ.  Điều đó đang giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thỏa mái hơn và hài lòng hơn!

Năng lượng gió

Điện gió ở Việt Nam thuộc nhóm công nghiệp năng lượng mới nổi, được nhập cuộc theo sự phát triển nguồn năng lượng tái tạo chung của thế giới, sự nhập khẩu khoa học kỹ thuật, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn năng lượng khi các nguồn thủy điện lớn đã khai thác hết, các thủy điện nhỏ không đảm bảo lợi ích mang lại so với thiệt hại môi trường mà nó gây ra. Mặt khác Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời và gió, do ở gần xích đạo và tồn tại những vùng khô nắng nhiều và gió có hướng tương đối ổn định như các tỉnh nam Trung Bộ

You've just added this product to the cart: